donderdag 27 mei 2021

Informatieavond 'veranderende kerkelijke structuur'

Datum: 
 donderdag 27 mei 2021
Tijdstip: 
 19:30  - 21:00
Locatie: 
 Kerkzaal (Ichthuskerk)

Uitnodiging INFORMATIEAVOND
voor de wijkouderlingen, contactpersonen, pastorale wijkmedewerkers
en indien belangstelling de bezorgers van Kerksein

Datum: 27 mei 2021
Tijd: 19.30 uur-21.00 uur
Plaats: Ichthuskerk (in de kerkzaal) in Oldekerk

Beste mensen,

Hierbij nodigen wij u uit voor de informatieavond over de veranderende kerkelijke structuur
t.b.v. het pastorale werk in onze gemeente.
Deze avond zal geleid worden door Tineke Klei, kerkelijk adviseur.
Online lukt het niet om deze groep te informeren, vandaar dat wij elkaar willen ontmoeten
in de kerk, uiteraard op afstand.

De agenda is als volgt :
• Welkom en opening
• Aanleiding voor de verandering
• Uitleg van het doelgroepenmodel
• Invulling hiervan
• Vragen
• Hoe verder?

Wij hopen u te ontmoeten.

Wilt u zich uiterlijk maandag 24 mei 2021 opgeven bij uw wijkouderling, contactpersoon of
bij mij, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad

Carla Tulleken
06-24590760
ctulleken@hotmail.com

terug