Beperkingen m.b.t. erediensten vanaf 16 juli 2021 Beperkingen m.b.t. erediensten vanaf 16 juli 2021
Niekerk, 16 juli 2021

Beste gemeenteleden en andere lezers,

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 28 juni jl. heeft de kerkenraad besloten vanaf 4 juli 2021 verschillende versoepelingen door te voeren t.b.v. de kerkdiensten. In een brief bij Kerksein hebben we u/jou hierover geïnformeerd. Het aantal met Covid-19-besmette personen was laag, het aantal ziekenhuisopnames ging omlaag en de vaccinatiegraad ging omhoog, maar helaas……het aantal besmettingen is sinds Kerst 2020 niet zo hoog geweest als nu en onze provincie kleurde gisteren donkerrood op Europese coronakaart.

Nu het risico-niveau van de provincie Groningen (en andere provincies) van zorgelijk naar zeer ernstig is gegaan, i.v.m. het grote aantal nieuwe met covid-19-besmette inwoners heeft het moderamen het volgende lastige besluit moeten nemen:
  • Tot nadere berichtgeving is tijdens de erediensten geen samenzang mogelijk;
  • In zowel de Ichthuskerk als de Liudgerkerk hanteren we een maximum aantal kerkgangers van 30 (excl. medewerkers);
  • Bij verplaatsingen binnen de kerkelijke gebouwen geldt het dringend advies om een mondkapje te dragen;
  • Bij binnenkomst dient de registratielijst ingevuld te worden (reservering is niet nodig);
  • De basisregels (afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten) blijven gelden.
We volgen hierbij de routekaart van de PKN welke is opgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO); een handreiking hoe om te gaan bij verschillende fasen van de COVID-pandemie met erediensten, daaraan gerelateerde en overige activiteiten die tot het kerkelijk leven behoren. De routekaart is een ernstig en weloverwogen advies aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen: welke maatregelen (ten minste) geadviseerd worden. Het is aan de aangesloten kerkgenootschappen om de tot hun kerkgenootschappen behorende lokale kerkgemeenschappen te informeren en te adviseren.

Op dit moment ziet het moderamen geen reden om de diensten die gepland staan in de Liudgerkerk (op zondag 18 juli, 1 augustus en 29 augustus) te verplaatsen naar de Ichthuskerk. De locaties van de kerkdiensten blijven vooralsnog staan, zoals opgenomen in Kerksein (en de begeleidende brief bij Kerksein).

Het moderamen zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en we hopen dat de situatie snel zal verbeteren, zodat er ook bij de kerkdiensten weer versoepeld kan worden.

Met vriendelijke groet,
namens het moderamen

Christel Renkema-Blok
(scriba Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil)
 
terug