Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Programma Vorming en Toerusting
seizoen 2016 - 2017


Voorwoord

Als Raad voor Vorming en Toerusting bieden wij u hierbij een programma aan voor het komende seizoen, waar ontmoeting en het gesprek over geloof en samenleving centraal staan.   
Dit jaar zijn de stiltewandelingen en de start van de gespreks-groepen voor jongeren en ouderen eveneens in het programma opgenomen.’

Sommige onderwerpen in het programma zijn historisch, andere zoeken de actualiteit, een spreker van Kerk in Actie komt vertellen over christenen in Pakistan, gesprekken rondom de Bijbel, een bezoek aan pater Hugo Breuker, informatie over (christelijke) kunst en (kerk)muziek. Kortom, een mand met diverse vruchten waar u een persoonlijke keuze uit kunt maken.

Omdat er in 2017 verkiezingen zijn is er op 20 januari een avond gepland met als thema: Geloof en Politiek. Mw. Ruth Peetoom, voorzitter van het landelijk CDA, zal deze avond over Inspiratie, Waarden en Tradities spreken. We hopen op een grote opkomst!

Naast ons eigen aanbod is er een classicaal initiatief om elkaar over en weer te informeren en uit te nodigen voor activiteiten op het gebied van Vorming & Toerusting. Achter in dit boekje vindt u een korte lijst met onderwerpen/activiteiten. Meer informatie staat op de website van de classis (www.classiswesterkwartier.webklik.nl

We wensen u, wensen jou alvast een leerzaam en inspirerend seizoen.

Raad voor Vorming & Toerusting,
Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil,

Greetje Heerlien-Poll,  voorzitter  (juli 2016)
 

Via deze link kunt u het programma voor vorming en toerusting voor 2016 en 2017 bekijken
 
terug