Taakgroep Vorming en Toerusting Taakgroep Vorming en ToerustingProgramma Vorming en Toerusting
Seizoen 2022-2023

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden. We proberen jaarlijks een programma samen te stellen om het geloof te verdiepen en met elkaar in gesprek te komen.

We presenteren hierbij een verkort jaarprogramma voor het seizoen 2022-2023.

De programmaonderdelen worden maandelijks in Kerksein en via de website nader aangekondigd. Daarbij staat ook uitgebreidere informatie, waar de activiteit plaatsvindt en hoe je je kunt aanmelden.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

Taakgroep V&T:
Jan Bos , Boukje de Jong, ds. Toos Wolters, Greetje Heerlien-Poll


 

 1. Rondleiding Synagoge en de Joodse Buurt in Groningen - zondagmiddag 25 september 2022

   
 2. Groene Theologie - dinsdagavond 4, 11 en 18 oktober 2022

   
 3. Bloemstukjes maken voor het graf van een geliefde - vrijdagmorgen/-middag 25 november 2022
  Lichtjesavond Begraafplaats (26 november 2022)


   
 4. Concert Mannenkoor Zuidhorn en Simchakoor NOFE - zondagmiddag/-avond 11 december 2022

   
 5. Israëllezing door ds. Jelle van Slooten - dinsdagavond 17 januari 2023

   
 6. Film: 'As it is in heaven' - donderdagavond 23 februari 2023

   
 7. Gespreksonderwep uit het jaarthema van de PKN: 'Aan tafel!' Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. - donderdagavond 23 maart 2023

   
 8. Bezoek aan het Nijkleaster, Jorwert - woensdagochtend 10 mei 2023

   
 9. Stiltewandelingen - tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd

   
 10. Gespreksgroepen:
  Gemeente Groei Groep
  Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn
 
Vanaf 15 september 2022 Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Vanaf 15 september 2022 Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Ruimte voor ontmoeting, zelfreflectie en delen, gebaseerd op een geleide meditatie rond een thema – een bijeenkomst van anderhalf uur met als doel het stimuleren van verbondenheid met jezelf, met de ander en met God.

De samenkomst begint met een oefening om stil te worden, om je hoofd leeg te maken van alles wat je zo door de dag heen meemaakt, zodat je kunt concentreren op de meditatie. Deze geleide meditatie brengt je, als het goed is, naar een diepere laag in jezelf en nodigt je uit tot het overdenken van je eigen leven in het licht van de Eeuwige. De meditatie wortelt in de bijbelse verhalen waarin we ons eigen verhaal weerspiegeld zien. Na de meditatie volgt er een uitwisseling in twee- of drietallen, daarna praten we nog even verder met de hele groep en sluiten we met de bijeenkomst af.

Het is aan te bevelen om regelmatig te komen, maar je mag ook gerust een keer komen kijken of zo nu en dan aanschuiven.

Doelgroep:      
alle geïnteresseerden vanaf (ong.) 18 jaar

Opgave vooraf wordt op prijs gesteld:
tooswolters@planet.nl of 0594-502510

Data:   
iedere derde donderdag van de maand
in 2023: 19 januari, 16 februari etc.

Tijd:     
19.45 - 21.15 uur  
(koffie vanaf 19.30.uur)