Taakgroep Vorming en Toerusting Taakgroep Vorming en ToerustingProgramma Vorming en Toerusting

VOORAANKONDIGING seizoen 2023-2024

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden. We proberen jaarlijks een programma samen te stellen om het geloof te verdiepen en met elkaar in gesprek te komen.

We presenteren hierbij een VOORAANKONDIGING voor het seizoen 2023-2024.

De verdere programmaonderdelen voor het seizoen 2023-2024 worden maandelijks in Kerksein en via de website nader aangekondigd. Daarbij staat ook uitgebreidere informatie, waar de activiteit plaatsvindt en hoe je je kunt aanmelden.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

Taakgroep V&T:
Jan Bos, Boukje de Jong, Garma Been en ds. Toos Wolters

 


Vooraankondiging:


Groningen bezit een schat aan middeleeuwse kerken, ruim 180. Veel mensen gaan naar het Rijksmuseum maar hebben eigenlijk niet door dat in onze eigen ‘achtertuin’ ook interessant erfgoed is. Het lijkt ons daarom mooi om met een groep mensen één van deze kerken te gaan bezoeken. Niet zo ver bij ons vandaan staat één van deze kerken, namelijk in Midwolde.

Bezoek kerk van Midwolde
Vanaf de 11e eeuw werden de venen ten zuidwesten van Groningen ontgonnen. Op de bewoonbare plaatsen op zandruggen ontstonden nederzettingen met kerkjes gefundeerd op zwerfkeien. Midwolde is zo’n nederzetting met een romaanse kerk uit het begin van de 13e eeuw. Het is één van de oudste bakstenen kerken in de provincie.

Er zijn veel bezienswaardigheden in deze kerk onder andere het grafmonument, de herenbank, de preekstoel en het orgel.

Een gids zal ons in deze bijzondere kerk rondleiden.

Datum:              zaterdag 30 september
Aanvang:           13.30 uur
Locatie:             Hoofdstraat 134, Midwolde
Prijs:                 Vrijwillige bijdrage

Opgave bij:        Boukje de Jong
                         Mail: boukjeg@hotmail.com
                         Telefoon: 06-42051232

terug