Taakgroep Vorming en Toerusting Taakgroep Vorming en ToerustingProgramma Vorming en Toerusting
Seizoen 2022-2023

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden. We proberen jaarlijks een programma samen te stellen om het geloof te verdiepen en met elkaar in gesprek te komen.

We presenteren hierbij een verkort jaarprogramma voor het seizoen 2022-2023.

De programmaonderdelen worden maandelijks in Kerksein en via de website nader aangekondigd. Daarbij staat ook uitgebreidere informatie, waar de activiteit plaatsvindt en hoe je je kunt aanmelden.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

Taakgroep V&T:
Jan Bos , Boukje de Jong, ds. Toos Wolters, Greetje Heerlien-Poll


 

 1. Rondleiding Synagoge en de Joodse Buurt in Groningen - zondagmiddag 25 september 2022

   
 2. Groene Theologie - dinsdagavond 4, 11 en 18 oktober 2022

   
 3. Bloemstukjes maken voor het graf van een geliefde - vrijdagmorgen/-middag 25 november 2022
  Lichtjesavond Begraafplaats (26 november 2022)

   
 4. Concert Mannenkoor Zuidhorn en Simchakoor NOFE - zondagmiddag/-avond 11 december 2022

   
 5. Israëllezing door ds. Jelle van Slooten - dinsdagavond 17 januari 2023

   
 6. Film: 'As it is in heaven' - donderdagavond 23 februari 2023

   
 7. Gespreksonderwep uit het jaarthema van de PKN: 'Aan tafel!' Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. - donderdagavond 23 maart 2023

   
 8. Bezoek aan het Nijkleaster, Jorwert - vrijdagochtend 21 april of 12 mei 2023

   
 9. Stiltewandelingen - tijdens de Adventstijd en de Veertigdagentijd

   
 10. Gespreksgroepen:
  Gemeente Groei Groep
  Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn
 
Vanaf 15 september 2022 Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Vanaf 15 september 2022 Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Ruimte voor ontmoeting, zelfreflectie en delen, gebaseerd op een geleide meditatie rond een thema – een bijeenkomst van anderhalf uur met als doel het stimuleren van verbondenheid met jezelf, met de ander en met God.

De samenkomst begint met een oefening om stil te worden, om je hoofd leeg te maken van alles wat je zo door de dag heen meemaakt, zodat je kunt concentreren op de meditatie. Deze geleide meditatie brengt je, als het goed is, naar een diepere laag in jezelf en nodigt je uit tot het overdenken van je eigen leven in het licht van de Eeuwige. De meditatie wortelt in de bijbelse verhalen waarin we ons eigen verhaal weerspiegeld zien. Na de meditatie volgt er een uitwisseling in twee- of drietallen, daarna praten we nog even verder met de hele groep en sluiten we met de bijeenkomst af.

Het is aan te bevelen om regelmatig te komen, maar je mag ook gerust een keer komen kijken of zo nu en dan aanschuiven.

Doelgroep:      
alle geïnteresseerden vanaf (ong.) 18 jaar

Opgave vooraf wordt op prijs gesteld:
tooswolters@planet.nl of 0594-502510

Data:   
iedere derde donderdag van de maand
beginnend op 15 september, 20 oktober, 17 november 2022. enz.

Tijd:     
19.45 - 21.15 uur  
(koffie vanaf 19.30.uur)
 

 
Zondagmiddag 25 september - Bezoek Synagoge en Joodse buurt

Zondagmiddag 25 september - Bezoek Synagoge en Joodse buurt

Rondleiding in de Synagoge en de vroegere Joodse buurt

We beginnen met een rondleiding in de synagoge. Tijdens de rondleiding neemt de gids ons mee naar het gewijde deel van de synagoge, waar de diensten plaatsvinden. Deze rondleiding duurt ongeveer een uur.

Daarna drinken we een kop koffie of thee en vervolgen de rondleiding door de Joodse buurt. In de omgeving van de synagoge bevinden zich nog veel plekken die verbonden zijn aan de vroegere Joodse bewoners. Deze wandeling duurt ook ongeveer een uur. Het totale programma duurt dan ongeveer 2,5 uur.

Datum:   
zondag 25 september 2022

Aanvang:
13.00 uur (eindtijd: 15.30 uur)

Locatie:   
Synagoge, Folkingestraat 60, 9712 JZ Groningen

Kosten:   
Bij meer dan 10 personen € 10,50 p.p., incl. koffie/thee

Opgave:     
Jan Bos, e-mail:  9821te37@hetnet.nl
 
Oktober 2022 - Groene theologie

Oktober 2022 - Groene theologie
In oktober 2022 zal pastor mevrouw Hilda van Schalkwijk uit Zuidhorn drie avonden verzorgen over het thema: ‘Groene theologie’.

De klimaatcrisis bracht de theologe Trees van Montfoort ertoe na te denken over wat het geloof ons hierover te zeggen heeft. In haar boek: Groene theologie bespreekt zij de verhouding tussen mensen en de rest van de natuur. Ons geloof, zo stelt zij, is versmald geraakt tot God en mens, terwijl de aarde en al wat daarop leeft, buiten beeld is geraakt. Dat heeft gevolgen gehad voor de manier waarop wij met de aarde omgaan.

Ook binnen de kerken is de aandacht voor het klimaat gegroeid. Dat blijkt o.a. uit het toenemende aantal Groene Kerken. Dat is een goede zaak, al gaat de aandacht daarbij vooral uit naar praktische maatregelen: zonnepanelen, duurzaam beleggen etc.

Duurzaamheid raakt het hart van ons geloof, omdat de klimaatcrisis vragen oproept over welk beeld wij hebben van God, van de mens en van de wereld.

Pastor Schalkwijk: "Ik zou de eerste twee avonden in gesprek willen gaan over wat de bijbel te zeggen heeft over God, de mens en de aarde aan de hand van Genesis 1 en 2 en enkele andere bijbelgedeeltes. De derde avond heeft een wat ander karakter. Dan wil ik aandacht vragen voor de actuele situatie en gaan we aan de hand van het Groene-voetenspel het gesprek aan over wat we zelf zouden kunnen/willen doen."

Inleider: 
Pastor Hilda van Schalkwijk   

Data:            
dinsdag 4, 11 en 18 oktober 2022

Tijd:            
19.45 - ± 22.00 uur   

Plaats:   
'Ons Centrum', Eekebuursterweg 9

Kosten:            
€ 3,00 (incl. koffie/thee)  

Opgave:       
Greetje Heerlien-Poll, tel.  0594-503574
e-mail: gheerlienpoll@ziggo.nl