AFGELASTINGEN IVM CORONA-VIRUS AFGELASTINGEN IVM CORONA-VIRUS

Update 23-03-2020:
Alle activiteiten van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil zijn tot en met 5 april 2020 afgelast. Op 6 april komt het moderamen bij elkaar om de situatie te bekijken en te kijken hoe verder na 5 april 2020.


------------------

Beste kerkenraadsleden, commissieleden, gemeenteleden en andere betrokkenen,


Vanavond (donderdag 12 maart) heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil besloten om tot en met 31 maart 2020 alle bijeenkomsten (incl. de kerkdiensten) af te gelasten in verband met het corona-virus.

Het betreft alle activiteiten: kerkdiensten, vergaderingen, acties, catechesegroepen, gespreksgroepen, activiteiten, clubs, koffie-ochtenden, etc.

Op grond van de maatregelen vanuit het kabinet en onderstaand bericht van de Protestantse Kerk Nederland hebben we dit besluit genomen. Het aantal van 100 mensen zal niet gelden voor alle bijeenkomsten, maar de kwetsbaarheid van mensen die komen, is wel reden voor aandacht en heeft het moderamen doen besluiten om alle bijeenkomsten af te gelasten.

De gebouwen van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil zullen tot en met 31 maart 2020 gesloten zijn voor alle activiteiten; uitgezonderd eventuele begrafenissen/uitvaarten. Dit geldt voor de Ichthuskerk, de Liudgerkerk, maar ook de bijgebouwen 'De Zaaier' en 'Ons Centrum'.

Berichtgeving vanuit de Protestantse Kerk Nederland:
Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raadt de Protestantse kerk de gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te lasten. Ook als het om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.
Ds. René de Reuver leidt op zondag 15 maart op NPO 2 (om 9.20 uur) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.


Maandag 30 maart a.s. zal het moderamen zich beraden over de verdere gang van zaken op grond van de ontwikkeling van het corona-virus in ons land.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Christel Renkema (scriba; 06-13840481), Carla Tulleken (preses; 06-24590760) of Maja Swart (kerkelijk werker; 06-12804265).

Namens het moderamen van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil,

 
Christel Renkema (scriba)   
terug