Welkom Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil.

De Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (PG NOFE) is een enthousiaste, warme en open gemeente in het Groningse Westerkwartier.

"Samen kleur geven aan geloof en leven"; hier werken we aan als geloofsgemeenschap, zodat jong en oud zich thuis voelen.

 
Vacature Vacature

Wij, ruim 900 gemeenteleden, zijn met spoed op zoek naar een enthousiaste, verbindende 

Predikant(e)
(0,6-0,8 fte)


die jongeren en ouderen inspireert en uitdagingen aanjaagt. Een predikant(e), die het Woord weet te vertalen naar het leven van nu. Die creatief en vernieuwend is én in het bijzonder oog heeft voor onze jeugd en hun ouders.

Wie zijn wij?
  • 900 veelkleurige gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil, een plattelands gemeente in het gemoedelijke Groningse Westerkwartier.
  • Vol energie, zoals u kunt zien aan de vele activiteiten die buiten onze reguliere kerkdiensten worden georganiseerd.
  • Een ontmoetende gemeente met een diversiteit aan kerkdiensten.
  • Bouwers aan het huis van God en mensen. Samen geven wij kleur aan dat huis.
Voor meer informatie:
Raadpleeg onze website www.pg-nofe.nl, waar u ook onze informatiegids en profielschets vindt.

Bel of mail onze secretaris van de beroepingscommissie:
Jikky Grashuis
bel 0594-612271 of 06-37658645
of mail naar jikky@home.nl.
 
'Geef elkaar de ruimte' 'Geef elkaar de ruimte'

Advies n.a.v. versoepelingen van 25 september 2021

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Het moderamen realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor kerkenraden om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar is het moderamen zich van bewust.

Scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven.”

N.a.v. bovenstaand advies van de Protestantse Kerk Nederland wil het moderamen verder versoepelen: “Geen verplichte 1,5 meter afstand meer houden in de kerkelijke gebouwen, maar geef elkaar de ruimte en houdt gepaste afstand." Met andere woorden: "Geef elkaar de ruimte, maar houdt rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid en respecteer mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen."

lees meer ยป