13 augustus: Kerk in Actie - Zomerzending Ghana

13 augustus: Kerk in Actie - Zomerzending Ghana
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen Christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims.
Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven.

Voor meer informatie klik hier.
 
terug