2 mei Collecte PKN Jong Protestant

2 mei Collecte PKN Jong Protestant

'De kerk een thuis voor jongeren in Nederland'

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Meer info vindt u/jij hieronder (door op de diverse links te klikken):
Collecteflyer De kerk een thuis voor jongeren
Website Kerk in actie - Collecte De kerk een thuis voor jongeren 

U kunt uw bijdrage voor de 
Collecte van PKN Jong Protestant,
De kerk een thuis voor Jongeren

overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte PKN Jong Protestant 2 mei 2021
terug