In de regio: Winterwerk Zuidhorn In de regio: Winterwerk Zuidhorn

Raad van Kerken Zuidhorn

De Raad van Kerken Zuidhorn is opgericht in 1977. De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier, de Gereformeerde Kerk PKN (Gastkerk) te Zuidhorn, de Hervormde Gemeente PKN (Dorpskerk) te Zuidhorn en Rooms-katholieke Jozefgemeenschap in Zuidhorn. De mogelijkheid tot deelname van andere plaatselijke kerken staat open.

De Raad van Kerken wil vorm en inhoud geven aan de plaatselijke oecumene. Daarnaast dient de Raad als ontmoetingsplaats voor de kerkgenootschappen ter plaatse. Binnen de Raad wordt gesproken over gemeenschappelijke aandachtsvelden en onderwerpen van bezinning. De Raad neemt initiatieven en doet
voorstellen met betrekking tot kerkelijke en maatschappelijke zaken.

Hier treft u het boekje 'Winterwerk Zuidhorn' aan met de diverse activiteiten.
terug