Bij de diensten september 2020 Bij de diensten september 2020

Zondag 6 september: dan vindt plaats wat al eerder (in mei) stond gepland, namelijk de ambtsdragers en pastorale wijkmedewerkers die aantreden en zij die aftreden. Helaas is de tweede groep groter dan de eerste groep…. Conclusie: het wordt steeds moeilijker om mensen voor langere tijd te vinden die zich hiertoe ‘geroepen’ voelen. Een andere conclusie die misschien ook getrokken kan worden is deze: dat de tijd aanbreekt om de bakens te verzetten en mogelijk de kerkelijke organisatie (bestuurlijk en pastoraal) anders op te zetten. Maar daarnaast (of daardoor?) blijf je hopen op meer betrokkenheid en inzet om er samen de schouders onder te zetten.

Zondag 13 september: opnieuw een doopdienst, de vijfde sinds 5 juli. De doop is aangevraagd voor Lauren Juliëtte. Zij is de dochter van Jarno en Liset Notebomer, zusje van Jaylen en Yara. Wanneer duidelijk is hoeveel mensen er komen die door de doopouders zijn uitgenodigd, dan kan dat aangevuld worden met wie verder nog deze kerkdienst wil meemaken. Tot 100 mensen kan dat. Altijd proberen of er nog plek is…!

Zondag 20 september:  en die laatste opmerking (bij 13 september) geldt ook voor de startzondag. Kees Posthumus (verhalenverteller) zou zondagavond 15 maart naar Oldekerk komen. Dat ging niet door, omdat de lockdown net een feit was geworden).
Bij de start- en slotdienstcommissie is daarna het idee geopperd om hem te vragen voor de invulling van de startzondag op zondagmorgen 20 september. En dat is gelukt. Meer over de startdienst (en het startweekend) valt te lezen onder het kopje nieuws.

Zondag 27 september:  deze zondag is er een gastvoorganger, namelijk ds. B.P. de Boer (uit Kollum). Bij mijn weten is hij nog niet eerder voorgegaan in onze gemeente. Ik heb even zijn naam opgezocht in het landelijk Jaarboek. Hij is predikant geweest in Hindeloopen en in Oudwoude-Westergeest. Gezien zijn leeftijd (geboren in 1952) zal hij -denk ik- nu wel met emeritaat zijn.

ds. Wybe Feenstra
terug