5 september: Collecte Noodhulp na aardbeving in Haïti

5 september: Collecte Noodhulp na aardbeving in Haïti

NOODHULP NA AARDBEVING IN HAÏTI

De bevolking van Haïti werd getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is zeer hard nodig!

Uw steun is hard nodig
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.

U kunt uw bijdrage voor de 
Collecte van Kerk in Actie, Noodhulp Haïti
overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte Noodhulp Haïti 05-09-2021
terug