Bij de diensten Bij de diensten

In de komende tijd luisteren via Kerkomroep

(Update 18 mei 2020: Tot 1 september a.s. blijven onze kerkgebouwen gesloten voor zondagsvieringen en blijven we 'online' vieren via www.kerkomroep.nl)

In onze kerken houden we sinds half maart geen kerkdiensten meer, maar vieren wij onze kerkdienst via www.kerkomroep.nl. Enerzijds een groot gemis dat we niet meer samen kunnen komen anderszijds een nieuwe beleving via online kanalen. 

Online; soms met allen geluid (Liudgerkerk), soms met bewegende beelden en soms met statische beelden (Ichthuskerk). 

In de afgelopen weken heeft het Kabinet de maatregelen ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus versoepeld. Zo worden vanaf 1 juni er weer bijeenkomsten met 30 personen toegestaan en vanaf juli zelfs met 100. Ook kerken kunnen gaan nadenken over de vormgeving van anderhalvemeterkerkdiensten. 

Het moderamen heeft het protocol van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) 'Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten in een anderhalvemetersamenleving' bestudeerd. Vele vragen rezen. Alle dilemma's overwegende en ook gezien de organisatie heeft het moderamen besloten om vooralsnog door te gaan met onze online kerkdiensten en houden we onze kerkgebouwen voor onze zondagsvieringen tot 1 september a.s. gesloten.

In de tussenliggende periode gaan we ons beraden en een plan maken hoe we onze kerkgebouwen weer kunnen gaan openstellen, waarbij de anderhalve meter nog steeds in acht moet worden genomen. 

In de maanden juli/augustus zullen we mogelijk wel een of meerdere doopdiensten gaan houden in goed overleg met de doopouders. Dit is voor ons een mooie gelegenheid om in een kleine groep het nog op te stellen plan in concept uit te voeren, omdat we bij een dergelijke doopdienst heel gericht mensen kunnen uitnodigen (via de doopouders). 

Lukt het niet om op zondagmorgen om 9.30 uur verbinding te krijgen met Kerkomroep? Probeer het dan op een later tijdstip (op zondag of later in de week) nogmaals!

www.kerkomroep.nl
terug