40 x Open huis .......... 40 x Open huis ..........


Open Huis Project  -   Een levende 40-dagenkalender

Aandacht, medeleven, elkaar (leren) kennen, tijd voor elkaar, gastvrijheid …….
Het zijn woorden die horen bij het gemeenschapsgevoel dat veel mensen graag ervaren, in hun dorp, buurt en in de kerk, maar ook in de thuissituatie.

Ook in de komende 40-dagentijd organiseren we een levende 40-dagenkalender en vragen we jou om je huis open te stellen.
Je kunt mensen uitnodigen voor bijvoorbeeld een lunch, een maaltijd, samen koffie/thee drinken, samen een spelletje doen, samen zingen, samen wandelen, een workshop aanbieden, of samen een film kijken.

Vanaf half december hangen er in ‘Ons Centrum’ lijsten, waarop je kunt aangeven op welke datum je mee zou willen doen.

Wie haar/zijn huis openstelt, geeft daarbij aan op welk dagdeel tussen Aswoensdag (26 februari 2020) en Pasen (12 april 2020) er mensen welkom zijn.
Je vermeldt tevens je telefoonnummer en/of e-mailadres. Men kan zich dan van tevoren telefonisch of per mail bij je opgeven. Je regelt zelf hoeveel mensen er kunnen komen.

We hopen van harte dat jij dit jaar (weer) mee wilt doen om je huis open te stellen en/of mee gaat doen aan de aangeboden activiteiten.
Elkaar ontmoeten staat centraal en het is een mooie manier om elkaar beter en op een andere manier te leren kennen.

Namens de 40-dagentijdcommissie,
Boukje de Jong  en Greetje Heerlien-Poll
 
terug