zondag 25 februari 2024 om 09:30

Kerkdienst Liudgerkerk Niekerk - Tweede zondag veertigdagentijd
Voorganger(s): Mw. M. Swart-Andela


Vandaag is er een kerkdienst in de Liudgerkerk in Niekerk.
Het is de tweede zondag van de veertigdagentijd.
Kerkelijk werker mevrouw Maja Swart-Andela gaat voor.

U/jij kunt de dienst ook thuis live meevieren via www.kerkdienstgemist.nl.
Dit kan ook op een later tijdstip.

terug