zondag 3 maart 2024 om 09:30

Kerkdienst Ichthuskerk Oldekerk - Derde zondag veertigdagentijd
Voorganger(s): Ds. T. Wolters


Vandaag is er een kerkdienst in de Ichthuskerk in Oldekerk.
Het is de derde zondag van de veertigdagentijd.
Ds. Toos Wolters gaat voor.

Elke eerste zondagochtend van de maand na de dienst zijn er collectemunten verkrijgbaar in 'Ons Centrum' of in 'De Zaaier'. Contactpersonen: Jakob en Thea Koning, Smidshornerweg 16, 0594-504471.

U/jij kunt de dienst ook thuis live meevieren via www.kerkdienstgemist.nl.
Dit kan ook op een later tijdstip.

terug