Andere bijeenkomsten vanaf 1 september 2020 Andere bijeenkomsten vanaf 1 september 2020

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,

Voor groepen die (doordeweeks) weer van start willen gaan en een zaal in Oldekerk willen gebruiken, is het verplicht om dit te melden bij het contactadres van de verhuur:
verhuurzalennofe@gmail.com

Elke groep moet een presentielijst bijhouden en deze lijst 4 weken bewaren. Indien nodig kan de kerkenraad op deze manier direct zien wie er in de gebouwen zijn geweest en bij wie we de lijst kunnen opvragen.

Hieronder volgt een beknopt gebruiksplan:
  • Neem niet deel aan de bijeenkomst bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Ontsmet uw handen bij binnenkomst. Binnenkost en uitgang via noordzijde (ingang Kerkdreef).
  • Garderobe is gesloten. Neem uw jas mee in de zaal.
  • Schud geen handen en/of vermijd ander fysiek contact..
  • Neem de 1,5 meter afstand van elkaar in acht.
  • Wij hanteren een reinigingsplan: alles wordt gereinigd ná elke bijeenkomst.
Het volledige 'Gebruiksplan Ichthuskerk & Ons Centrum' vindt u hier.

We vragen dringend ieders hulp en medewerking om adequaat te kunnen handelen. De kerkenraad is verantwoordelijk, maar we kunnen het niet alleen.

Namens de kerkenraad en de gebruiksplancommissie,
Carla Tulleken
terug