zondag 18 september 2022

Startweekend 2022 - Ontbijt, koffie, Startdienst

Datum: 
 zondag 18 september 2022
Tijdstip: 
 08:30
Locatie: 
 'Ons Centrum'

Zondag 18 september: We beginnen de dag met een ontbijt.
Dit wordt georganiseerd door de Tienernevendienst. Hopelijk heeft de jeugd wat geslapen, want een ‘Nacht zonder dak’ is niet zomaar wat.  

Hieronder ziet u het tijdsschema van de zondag:
Het ontbijt begint om 8.30 uur en eindigt om 9.00 uur.
Vanaf 9.00 uur sluiten we het ontbijt af met een kopje koffie of thee.
Voor kerkgangers die niet deelnemen aan het ontbijt is dit een uitnodiging om vanaf 9.00 uur aanwezig te zijn om samen voor de dienst even gezellig met elkaar koffie of thee te drinken.
De dienst begint om 9.30 uur in de Ichthuskerk.

Thema van de dienst: ‘Voor ieder een plaats aan de tafel’
‘Voor iedereen een plaats aan de tafel’ is het thema dit kerkelijk jaar. In deze dienst, die door leden van de liturgiecommissie en de predikant wordt voorbereid, gaan we dieper in op de betekenis van deze woorden.

De woorden zijn ontleend aan lied 388:
"Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,    
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht."


Na de dienst
Na dienst organiseren we geen bijzondere activiteiten. Of er nog koffie/thee of fris wordt geschonken is op dit moment nog niet bekend. We vragen u om de mededelingen in de kerkdiensten, die de komende tijd plaatsvinden, goed te volgen.

Meer informatie? Klik hier.

terug