Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Programma Vorming en Toerusting
seizoen 2019 - 2020

 

Voorwoord

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden. Onderwerpen als geloof en samenleving, (christelijke) kunst, muziek, excursies, gespreksgroepen. een boekbespreking, een film, stiltewandelingen en politiek-maatschappelijke onderwerpen kunnen een plek krijgen.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is dit jaar ‘Een goed verhaal’. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, maar ook op allerlei andere plekken, zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal brengt je in beweging en deel je met anderen.

We hebben dit jaar een programma samengesteld, waarbij vele ‘goede verhalen’ zullen worden verteld, die ons uitnodigen om elkaar te ontmoeten en ‘in beweging te blijven’.

In dit boekje volgt een overzicht van de volgende activiteiten:
- Themabijeenkomsten
- Een theatervoorstelling
- Gespreksgroep (Gemeente Groei Groep)
- Stiltewandelingen

Indien u vragen heeft horen we dat graag.

Greetje Heerlien-Poll, voorzitter (sept. 2019)


Via deze link kunt u het programma voor vorming en toerusting voor 2019 en 2020 bekijken
 
terug