Programma Vorming en Toerusting - seizoen 2020 - 2021 Programma Vorming en Toerusting - seizoen 2020 - 2021

Voorwoord

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden.

Onderwerpen als geloof en samenleving, (christelijke) kunst, muziek, excursies, gespreksgroepen. een boekbespreking, een film, stiltewandelingen en politiek-maatschappelijke onderwerpen kunnen een plek krijgen.

Vanwege de coronatijd, bieden we een beperkt programma aan,
voorlopig van september t/m december 2020.

Er was een stiltewandeling in september en een kleasterwandeling (in Jorwert) in oktober (deze ging niet door)Vanaf september gaat de Gemeente Groei Groep weer van start en in oktober was er een themabijeenkomst over gedichten en gebeden uit het Liedboek.
Verder is er in adventstijd een engelenproject, waarvoor op dit moment een aantal gemeenteleden druk bezig is met de organisatie. U kunt hierover meer lezen onder het kopje ‘Engelen in de kerk? Jazeker, allemaal engelen!

U/jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen.
We hopen elkaar weer (zij het op gepaste afstand) te kunnen ontmoeten.

Taakgroep Vorming en Toerusting 2020 – 2021
Ds. Wybe Feenstra
Maja Swart-Andela, kerkelijk werker
Boukje de Jong-Marinus
Jan Bos
Annette Zuiderveld
Greetje Heerlien-Poll, voorzitter

terug