Oktober 2022 - Groene theologie

Oktober 2022 - Groene theologie
In oktober 2022 zal pastor mevrouw Hilda van Schalkwijk uit Zuidhorn drie avonden verzorgen over het thema: ‘Groene theologie’.

De klimaatcrisis bracht de theologe Trees van Montfoort ertoe na te denken over wat het geloof ons hierover te zeggen heeft. In haar boek: Groene theologie bespreekt zij de verhouding tussen mensen en de rest van de natuur. Ons geloof, zo stelt zij, is versmald geraakt tot God en mens, terwijl de aarde en al wat daarop leeft, buiten beeld is geraakt. Dat heeft gevolgen gehad voor de manier waarop wij met de aarde omgaan.

Ook binnen de kerken is de aandacht voor het klimaat gegroeid. Dat blijkt o.a. uit het toenemende aantal Groene Kerken. Dat is een goede zaak, al gaat de aandacht daarbij vooral uit naar praktische maatregelen: zonnepanelen, duurzaam beleggen etc.

Duurzaamheid raakt het hart van ons geloof, omdat de klimaatcrisis vragen oproept over welk beeld wij hebben van God, van de mens en van de wereld.

Pastor Schalkwijk: "Ik zou de eerste twee avonden in gesprek willen gaan over wat de bijbel te zeggen heeft over God, de mens en de aarde aan de hand van Genesis 1 en 2 en enkele andere bijbelgedeeltes. De derde avond heeft een wat ander karakter. Dan wil ik aandacht vragen voor de actuele situatie en gaan we aan de hand van het Groene-voetenspel het gesprek aan over wat we zelf zouden kunnen/willen doen."

Inleider: 
Pastor Hilda van Schalkwijk   

Data:            
dinsdag 4, 11 en 18 oktober 2022

Tijd:            
19.45 - ± 22.00 uur   

Plaats:   
'Ons Centrum', Eekebuursterweg 9

Kosten:            
€ 3,00 (incl. koffie/thee)  

Opgave:       
Greetje Heerlien-Poll, tel.  0594-503574
e-mail: gheerlienpoll@ziggo.nl

 

terug